Gia công đột lỗ lưới / Production of iron mesh holes 1000x2000x1mm SP028545

  • Status: Out of stock
  • Vendor: Updating
Contact

Gia công đột lỗ lưới / Production of iron mesh holes 1000x2000x1mm SP028545

Sản phẩm gia công theo yêu cầu khách hàng lỗ lưới hoa văn dùng trong ngành cơ khí, mỹ thuật.

- Bề mặt sản phẩm đẹp, hoa văn rõ nét.

- Đáp ứng công trình trong nước và xuất khẩu.

- Có thể gia công các sản phẩm lưới khác.

-------------------------------------------------------

Production of iron mesh holes 1000x2000x1mm SP028545

Products processed according to customer requirements patterned mesh holes used in mechanical engineering and arts.

- Nice product surface, clear patterns.

- Meet the domestic construction and export.

- Can process other mesh products.

See more Collapse

Recently viewed

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Cart ( Products)

(+84) 348 959 559